IPS Support 
   
 
Provjera / Identification :
Unesite broj pošiljke naveden u gornjem desnom kutu Potvrde o primitku (bez razmaka, npr. EA123456789HR),
a nakon toga pritisnite tipku "Submit". /
Enter the item number you want to track from Receipt (e.g. EA123456789HR), and then click "Submit".
Broj pošiljke/
Item Id:
   
Za dodatne informacije nazovite broj Kontaktnog centra Hrvatske pošte 072 303 304 ili se obratite na adresu e-pošte info@posta.hr / For additional information please send e-mail to IPS Support